KALLELSE TILL ÅRSMÖTET FINNS UNDER PÅ GÅNG

Bön i Coronasmittans tid

Gud,
du som är nådens och modets Gud,
vi ber om din hjälp i den tid
då sjukdomen sprider sig
över vår värld och vårt land.

Vi kommer till dig
med rädsla, vilsenhet och bön om kraft,
med vår oro för anhöriga och vänner
som bor i utsatta områden.

Särskilt ber vi för alla månniskor på flykt,
som är i svåra situationer
och med allt för lite skydd för kropp och hälsa.

Vi ber för alla som arbetar i vården.
I nödens tid, låt våra handlingar
vara en del av svaret på våra böner.

+ Martin Modeus, biskop i Linköpings stift

Årskonferens för
Forum för prästvigda kvinnor
19 april 2020

 

Det fysiska mötet i Stockholm är inställt och vi räknar med att köra ett webinarium istället.

Läs mer under På gång


Anmälan görs via Sensus:

https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/forum-for-prastvigda-kvinnor-andligt-ledarskap-arskonferens-19-20-april-435006

2018 var det 60 år sedan beslutet togs!
(2020 är det 60 år sedan de första kvinnorna prästvigdes)


Det firar vi med att sälja vår logga som ett smycke.

Beställ det för  220 kr (+porto 20 kr)

Läs mer under På gång

Forums symbolbonad Forums symbolbonad

Välkommen till "Forum"

för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan!

Riksorganisation startades 1994. 

I några stift finns lokala grupper med olika verksamhet. 

Nätverk mellan kollegor fungerar i några stift.

Andra stift saknar lokalförening eller nätverk.

Du kan vara enskild medlem i riksorganisationen.
Under "Medlemskap" hittar du de lokala föreningarna.

 

Helina-Diana Helmdorff håller bibelstudium om Romarbrevet 14 Helina-Diana Helmdorff håller bibelstudium om Romarbrevet 14


Baltisk grannträff med ECEFW

Rapport av Evelina Hermansson
Se "Sisters"   
 

 

KONTAKT:

prastvigdakvinnor@gmail.com     
 

Website counter

NY STYRELSE 2019-2020
Emelie Hjerth, ordf.
Linköpings stift

Kajsa Berg, kassör,
Uppsala Stift

Evelina Hermansson, 
Luleå stift

Cecilia Nelin,
Härnösands stift

Maria Stjerndorff,
Uppsala Stift

Jenny Sjögreen,
Strägnäs stift

Maria Johnsson,
Göteborg stift

Kim Sörli,
Göteborgs stift

Eva Katarina Agestam,
Linköping Stift

Eva-Maria Heedman,
Linköpings stift


Se "Om oss"

Nästa telefonsammanträde:

Fredag 17/4 kl 15:30

För frågor kontakta ordf.
Emelie Hjerth emelie.hjerth@svenskakyrkan.se


 

Information: Forums Lokalavdelningar.
Se: "På Gång" /" Stift - info"

De första prästvigda kvinnorna 1960.

Margit Sahlin, Elisabet Djurle och Ingrid Persson

Webb-moster:

Ansvarig för publicering

Maria Stjerndorff lägger ut material på den här hemsida.  Kontakta henne för frågor, förändringar, förslag mm. på mail

maria.stjerndorff@svenskakyrkan.se