Glad advent!

Det susar genom livets strid,
en fläkt av himmelrikets frid,
en klang av harpotoner.
En aning fyller varje bröst,
och stilla ljuder Andens röst
i jordens alla zoner:
O mänsklighet, ställ dörrn på glänt
- det är advent, det är advent!


SvPs 109:1

60 år sedan beslutet togs!

Det firar vi med att sälja vår logga som ett smycke.

Beställ det för  220 kr (+porto 20 kr) senast 31 januariför leverans i mitten av februari!

Läs mer under På gång

Årskonferens för Forum för prästvigda kvinnor
5-6 maj 2019, Norrköping

 
Tema: "Berättelserna som bär"


Läs mer under På gång
 

Forums symbolbonad Forums symbolbonad

Välkommen till "Forum"

för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan!

Riksorganisation startades 1994. 

I flera stift finns lokala grupper med olika verksamhet. 

Nätverk mellan kollegor fungerar i några stift.

Andra stift saknar lokalförening eller nätverk.

Du kan vara enskild medlem i riksorganisationen.

Under "Medlemskap" hittar du de lokala föreningarna.

Forum behövs!
Frågar du dig: Varför Forum?

Med några syftesord presenteras vad Forum vill verka för.

De visar ett behov av att lyfta fram gemensamma värden.

Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan

har en viktig funktion att fylla
- nu och i framtiden.

 

SYFTESORDEN  står under rubriken "Om oss."

Yv+onne Steinwall och Zilgme Eglite Yv+onne Steinwall och Zilgme Eglite


Prästvigda kvinnor i Lettland,
20 och 40 års jubileum
12/9 2015 i Riga.
Rapport av Yvónne Steinwall
Se "Sisters"   
Skriv på stöd för kvinnliga präster i Lettland som inte får prästvigas. Se filen ovan. 

 

KONTAKT:

info@prastvigdakvinnor.se     
OBS! Denna postlåda funkar inte i nuläget. Vi jobbar på att åtgärda det. OBS!
(2017-02-15)
Tillsvidare kan ni nå oss via Webb-mosters adress maria.stjerndorff@svenskakyrkan.se

Website counter

NY STYRELSE 2018-2019
Yvónne Steinwall, ordf.
Luleå Stift,
Evelina Hermansson,
Luleå stift
Charlotta Dicklo
Härnösands stift
Cecilia Nelin,
Härnösands stift
Mia Brodin
Karlstad stift
Kajsa Berg, kassör,
Uppsala Stift
Maria Stjerndorff,
Uppsala Stift
Ann-Sofie Fång
Göteborg stift
Kim Sörli,
Göteborgs stift
Emelie Hjerth,
Linköping Stift
Eva-Maria Heedman,
Linköpings stift
Kristina Nielsen Jerneck
Lund stift

Se "Om oss"

Nästa telefonsammanträde:

Måndag 17/12 kl 10

För frågor kontakta ordf.
YvónneSteinwall
yvonne.steinwall@
svenskakyrkan.se

 

Information: Forums Lokalavdelningar.
Se: "På Gång" /" Stift - info"

De första prästvigda kvinnorna 1960.

Margit Sahlin, Elisabet Djurle och Ingrid Persson

Webb-moster:

Ansvarig för publicering

Maria Stjerndorff lägger ut material på den här hemsida.  Kontakta henne för frågor, förändringar, förslag mm. på mail

maria.stjerndorff@svenskakyrkan.se