Baltisk grannträff med ECEFW

Den 29 maj-3 juni 2019 hade vår systerorganisation "The Ecumenical Forum of European Christian Women" (ECEFW, http://www.efecw.net/) en baltisk grannträff med våra systerliga kristna ekumeniska kvinnoorganisationer i länderna i och kring Baltikum i det svenska katolska Birgittaklostret (http://www.piritaklooster.ee/?lang=en) i Tallin i Estland. Deras verksamhet är framför allt inriktad på att stötta ekumeniska satsningar.
Jag, Evelina Hermansson, Luleå stift, åkte dit som representant från riksstyrelsen för Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan. Från Sverige åkte även en representant från vår systerorganisation Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK, http://www.svekumeniskakvinnor.se/) tillika kontaktperson för Europa i deras riksstyrelse, Cecilia Ralfe Stelander, Uppsala.
Bibelordet som fick leda konferensens tema, innehåll, samtal och böner var Rom 14:19: "Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen."
Vi var som mest 23 kristna kvinnor från sju olika kristna inriktningar; luthersk protestantiska, reformerta, baptistiska, romersk katolska, metodistiska, presbyterianska och rysk-ortodoxa traditionerna samt från åtta olika länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Litauen, Vitryssland samt en representant för huvudstyrelsen i ECEFW, Fiona Buchanan från Skottland.
 
I programmet ingick gemensamma morgon- och kvällsböner som genomfördes av deltagarna på konferensen. Vi åt tillsammans i Birgittaklostret, där de indiska och mexikanska nunnorna bistod oss med maten.
Under konferensen fick vi var med om mycket:

  • Vi fick ta del både historiska och moderna inslag av estnisk musik, dans, sång, hantverk, kultur.
  • Besök på det ukrainska kulturella centret där vi fick se hur de gjorde papper på gammaldags vis.
  • Vi besökte stadens festliga stadsaktiviter med "Old Town Festival", vi fick se hur man historiskt länge tillbaka bodde i Estland på "Open Air Museum" .
  • Fira kvällsbön i nyrenoverad och ombyggd reformert kyrka som de kristna systrarna i den estniska kvinnogruppen varit med och byggt om och ritat.

På söndagen fick vi besöka en metodistisk kyrka där jag fick äran att sända hälsningar från oss i ekumeniska kvinnoforumet till den gudstjänstfirande församlingen.
Hela familjerna till de estniska kvinnorna var med och hjälpte till med allt ifrån skjuts till och från flyg och bussar, spelade instrument till kvällsböner, var med och gjorde estniskt hantverk med oss. Tillsammans med de tyska kvinnorna fick vi ha en kreativ kväll tillsammans om Europa.


Det hölls flera intressanta, väl genomföra och inspirerande föredrag med många delande och givande uppstyrda samtal på temana.
  • Ett bibelstudium på Rom 14 med hjälp av Helina-Diana Helmdorf som har sin bakgrund i en baptistisk kyrka där hon leder kvinnoarbetet i sin församling.
  • Ett undervisningspass av Dr Einike Pilli på temat "How to find peace?"
  • Vi fick höra ett mer politiskt inslag om hur man kan tänka kring att försöka skapa fred på kontinenten Europa genom Mari-Ann Kelam.
  • Tillsammans med famileterapeiten, teologen och pastorn Pia Routsala fick möjlighet att inspireras och ta del temat "The process of achieving Just Peace within the family context".
  • Till sist delgav Fiona Buchanan, som representant för huvudstyrelsen för ECEFW, information om deras organisation, deras kommande mål och strategier för arbetet i det europeiska kvinnoforumet samt en mer aktiv del där vi fick vara med och ge bidrag till hur deras arbete ska utformas i framtiden.

Under konferensen hade jag som gåva också med mig fem jubiléumssmycken som Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan tagit fram. De skickades iväg med vissa av deltagarna för att ge vidare till prästvigda kvinnor ute i baltikländerna. Detta för att i framtiden påbörja kontakten och nätverkande med dessa kvinnor, för att sedan se på vilka sätt vi skulle kunna vara ett stöd för varandra. I dagsläget finns inget riktigt fungerande nätverk, vilket vi dock gärna skulle vilja fördjupa.

​​​​​​​Situationen för de kristna kvinnorna i och runt Baltikum ser väldigt olika ut. Även möjligheten för att kvinnor ska kunna ses i sina hemländer är inte överallt en självklarhet.
Men det vi i slutet av konferensen var eniga om var ett starkt systerskap.

Evelina Hermansson

20 och 40 årsjubileum för prästvigda kvinnor i Lettland
Rapport av Yvónne Steinwall
Bilderna tagna av Inger Lise Olsen

Hur kan man fira både 20 och 40 års jubileum samtidigt? Historien är följande…

Mellan 1975 och 1992 så vigdes flera kvinnor till präster i den Lutherska kyrkan i Lettland av Biskop Gailitis. Han omkom mycket tragiskt i en bilolycka i slutet av 1992. Som ny Biskop från 1993 blev Jänis Vanags. Svenska Kyrkan och Den Lettiska Lutherska kyrkan ha en lång historia ihop, ändå från 1700-talet. Svenska Kyrkan har varit ett gott stöd för den kyrkan och samarbetet var under många år naturligt. Jänis Vanags vigdes därför till Biskop i Uppsala Domkyrka av Biskop Stendahl. Relationerna mellan Svenska Kyrkan och Den Lettiska Lutherska kyrkan har genom de senaste 20  åren blivit sämre, mycket pga den ämbetssyn som Vanags står för. Inga kvinnor har vigts till präster under hands över 20 år som Biskop.

Den Lettiska Lutherska kyrkan utomlands, har sedan 1995 vigt kvinnor till präster. De har genom åren blivit mer och mer självständiga gentemot den Lettiska Lutherska kyrkan och är idag helt självständig. De har sin egen biskop och sina egna prästvigningar, som alla sker i andra länder än i Lettland. Förra året gick också denna kyrka in i Borgågemenskapen. I Maj 2015 så fick de också sin första kvinna som Biskop och vid hennes vigning i USA, deltog bla Biskop Ragnar Persenius.

Jubieleet i Riga 12/9 2015

Jubileet började med en mässa som inleddes med att alla prästvigda kvinnor på plats gick i procession in i kyrkan. Det var en stark markering som också blev mycket uppmärksammad. Både Lettiska Tv-kanaler och tidningar fanns på plats. Det var en stor händelse för många. Bland gudstjänstdeltagarna kände man en sådan stor glädje över att få se alla dessa kvinnor, men jag anande också en sorg i vissa ögon. Det finns ju en sorg över att de många kvinnor som vill verka som präster hemma i Lettland inte kan göra det idag.  I våra agendor för mässan fanns namnet på de kvinnor som hann prästvigas i Lettland under Biskop Gailitis. Det fanns två av de kvinnorna på plats, och det var mycket rörande. De prästvigda kvinnor som dött representerades av buketter av ax, som vi tillsammans placerade framme i koret.

Vi var tillresta gäster från Sverige, Tyskland, Norge och England. På plats var också många av de kvinnor som verkar i den Lettiska Lutherska utländska kyrkan i bla USA och Tyskland. Vi var många som ville ge hälsningar och det som skulle kunna ha känts som en lång upprepning av varma hälsningar, blev en stark markering att vi är många som stöttar dessa kvinnor i Lettland, som längtar efter att få verka som präster. Alla dessa hälsningar och förböner betyder mycket för deras fortsatta arbete. Det är nämligen på gång en diskussion i den Lettiska Lutherska kyrkan att skriva in i kyrko-ordningen, att kvinnor inte får verka som präster i Lettiska Lutherska kyrkan. Vårt fortsatta stöd är viktigt.

Många inspirerande föreläsningar hölls, av tillresta teologer från de deltagande länderna, men även av den Kyrkoherde som upplåtit kyrkan till oss. Vid det jubileum som hölls för 10 år sedan var det ingen som upplät en kyrka för det ändamålet. Det som andades hopp var bla det faktum att vi höll till i en Lutherska kyrka, och att nu var det också tre män som är präster som också fanns med under jubileet, och som verkar i den Lutherska Lettiska kyrkan. Biskop Janis Vanags deltog  inte.

Ett stark upplevelse jag bär med mig är ett möte med en kvinna som inte längre får verka som präst i Lettland, fast hon vigdes under Biskop Gailitis tid. Den sorg och smärta som det måste innebära för henne, och för andra, är viktig för oss att ta med oss. Vi har nog också många av oss haft en kamp under vår studietid eller under arbetslivet med vår kallelse, men vi får aldrig glömma att det inte är en självklarhet för alla kvinnor att kunna följa sin kallelse. Under denna helg blev jag också styrkt i att Forum för prästvigda kvinnor verkligen är en förening som behövs. Vi behövs bla som stöd för varandra, för systrar runt om i världen som har en kallelse att verka som präster.

Från Svenska kyrkan deltog Tuulikke Koivonen Bylund – på uppdrag av Antje Jackelen, Inger Lise Olsen – Kyrkokansliet, Yvónne Steinwall – Forum för prästvigda kvinnor samt Zilgme Eglite – präst i  Malå församling i Luleå stift. ( Zilgme är prästvigd 1995 i Tyskland av dåvarande Biskopen i Lettiska utländska kyrkan, finns i Svenska kyrkan sedan ca 3 år tillbaka).

Rini Ralte, Elisabet och Evangeline Anderson Rajkumar Rini Ralte, Elisabet och Evangeline Anderson Rajkumar

Möte med teologer som är kvinnor
i Indien.

I februari bodde jag några veckor på UTC, United Theological College i Bangalore, Södra Indien.  Där startade Rini Ralte och Evangeline Anderson Rajkumar för 20 år sedan Women´s studies."  Båda har teol. dr examen och är mycket engagerade i kvinnofrågor.  De ordnade så att "Womens studies" blev obligatoriskt för alla som läser teologi.  Därför studerar inte bara män utan även en del kvinnor teolgoi på UTC.  Jag hade glädjen att träffa några av dem en kort stund.

VibiMere kommer från Nagaland.  Hennes familj med man, en son och en dotter bor i Calcutta.  På UTC läser hon teolgi med inriktning mot själavård.  Hennes djupa önskan är att stödja kristna familjer med psykolgiska problem eller mentala handikapp.

Amelia Sutchiffe kommer från United Kingdom och tillhör den Anglikanska kyrkan.  Vad studierna på UTC skall leda till har hon ingen aning om.  Amelia är radikal och har många frågor om allt möjligt i sitt huvud.  På lektion i "Women´s studies" hör hon om att många flickfoster aborters i Indien eller så dödas nyfödda flickor.  Det finns 50 sätt att utöva våld mot kvinnor.  Reklamen säger: "Det är bättre att 500 rupies nu än 500 000 senare."    Att göra sig av med en baby kostar inget jämfört med hemgiften en blivande man kan begära.

Dorit Lütgenau  från Tyskland ville studera utomlands och hittade till UTC.  Hon tillhör den Lutherska kyrkan.  Framtiden är frågetecken, men Dorit verkar leva med i livet på UTC på ett engagerat och nära sätt.  Under en lektion presenterade hon sitt paper om "Patriarchal structures in the German context."  Patriarkala strukturer i Tyskland är svåra att särskilja från det globala sammanhanget, menar hon, men de går att förändra steg för steg.

Angela Veronica har sitt ursprung i Hyderabad.  Mamman kämpade för att sonen skulle bli präst.  En dag frågade Angela sin mor varför hon inte inspirerat henne att läsa teologi.  De har jag aldrig tänkt på, svarade mamman, för i Andra Evangelical Church finns inga kvinnor som är präster. En högre tjänst inom hotellbranschen hägrade, men Angelie ville testa Guds vilja med sitt liv.  Hon kom in på ett teol. seminarium och prästvigdes 2006.  Det mycket ovanliga hände att Angela fick en tjänst som assistant presbyter i sin kyrka.   Längtan att doktorera ledde henne till UTC.  I mars blev hon klar med sin avhandling med utgånspunkt i Luthers lära.  Angela är en mycket klartänkt, modig och from pastor, kvinna och teolog, som med små medel nått ett stort mål.

Elisabet Johansson

Rapport om möte med biskop Eva och Jan-Olof

 

Hösten 2011 kom försäkringskassans rapport "Sjukskrivningar inom olika yrken" Socialförsäkringsrapport 2011:17. I den kunde man läsa att präster har bland de högsta sjukskrivningstalen bland yrken (som finns med i statistiken) när det gäller diagnosen "Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress". Vi som är aktiva inom Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan kände att vi behövde reagera på detta, och har därför fört samtal både med arbetsgivarorganisationen och biskopsmötet kring dessa viktiga frågor.

 

Den 6 december 2012 fick Forum riks ordförande Birgitta Westlin, och ordförande för Linköpingskretsen, Lis Carlander, träffa biskoparna Jan-Olof Johansson och Eva Brunne för ett samtal. Eftersom prästvigda kvinnors sjukskrivningar är dubbelt så höga som prästvigda mäns så kom vårt samtal i huvudsak att kretsa kring kvinnors situation, och vad det kan vara som gör kvinnor mer utsatta. Biskop Jan-Olof kunde berätta att han på senare tid förstått att allmänheten ofta tänker att kvinnor som är präster kan svara på fler frågor än män med samma yrke. Själv hade han aldrig behövt ha synpunkter på brudklänningar, brudbuketter och andra praktiska frågor som många kvinnor som är präster får frågor om. Det kan tyckas trivialt, men visar på en struktur där prästvigda kvinnor generellt förväntas ta ett större ansvar för helheten än vad som förväntas av prästvigda män. Det vore konstigt om detta inte skulle påverka den allmänna arbetssituationen för kvinnorna.

 

Biskop Eva kunde konstatera att frågan om prästers arbetssituation är viktig att lyfta, och det är viktigt att samtalet och funderingarna kring dessa frågor fortsätter. Hon ser behov att uppmuntra och rusta kvinnor inför att söka arbetesledande tjänster och uttryckte en viljeinriktning inom det området. Vad som är arbetsgivarfrågor och därmed inget som inte biskoparna äger talade vi också om. Men vi var eniga om att möjlighet finns för varje biskop att själv initiera fortbildningar och samtal kring dessa frågor i sina respektive stift. Det kan ju ses som en viktig främjandefråga för stiften, att församlingarna är goda arbetsplatser.

 

Vi från Forum betonade vikten av att biskoparna använder sig av och inte underskattar det symbolvärde som ligger i deras funktion. Att de, gärna gemensamt med varandra, reflekterar över frågor om vad som ges legitimitet och betydelsen av riktad stöd till prästvigda kvinnor

Vi uppfattade att det blev ett öppet och konstruktivt samtal och biskoparna Eva och Jan-Olof skulle ta med sig dessa frågeställningar till biskopsmötet.

Lis Carlander och Birgitta Westlin

Amelia, Dorit, Elisabet, Angela, VibiMere

Nordisk ekumenisk kvinnokonferens

16-19 augusti 2012 i Helsingfors.

 

Drygt 80 kvinnor från Finland, Island, Norge och Sverige samlades på det ortodoxa kulturcentret Sofia utanför Helsingfors för några dagars samvaro kring temat Vardagsliv och tro. I en mycket vacker miljö och strålande solsken gavs tillfällen till samtal och att lyssna till tankeväckande föredrag. För att nämna några punkter i programmet talade författaren Anita Goldman kring Motstånd och hängivenhet och berättade bland annat om sina böcker; Guds älskarinnor och Våra bibliska mödrar.

 

Pauliina Kainulainen som är teologie doktor, forskare och präst i den evangeliska- lutherska kyrkan i Finland höll ett föredrag med titeln Varsamhet och motstånd – Kvinnors teologi i vardagslivet. Hon hävdade att det är viktigt att återbörda visdomsteologin till teologins centrum, visdomsteologi som är Jesuscentrerad och strävar efter att skapa tillräckligt kraftfulla symboler för att förändra våra tänkesätt och sätt att leva i våra relationer med världen och våra kroppar. Professor emerita Gunvor Lande talade om Kreativt bibelarbete och uppmuntrade oss att ständigt pröva våra visioner mot vardagen. Visioner behöver omformuleras och nyformuleras på ett frimodigt sätt.

 

Programmet innehöll utflykter till Helsingfors och Borgå och även kulturella inslag; deltagarnas egna bidrag såväl som inblick i Den finska folksjälen som var överskriften för ett kvällsprogram. Där framfördes finsk folkmusik och läsning och sånger ur Kalevala.

Konferensen sommaren 2012 är den nionde nordiska ekumeniska kvinnokonferensen som anordnas av nätverket NEKK, ett nätverk inom Ekumenik i Norden vid Sveriges Kristna Råd. NEKK bildades 1990 för att nordiskt och ekumeniskt främja kvinnors roll och ställning i kyrka och samhälle, öka kvinnors delaktighet i beslut, arbeta mot våld mot kvinnor, mot könsdiskriminering och ekonomisk orättvisa.

Selma Haraldsdóttir

KRAFT ATT MOTSTÅ

om hur en mässa kan komma till

Det var vår i Uppsala. Vi hade haft några inledande dagar för att sätta igång processen med en genusanalys av Kairos Palestinadokumentet (KPD) – www.kairospalestine.ps. Behovet av en genusanalys hade sprungit fram vid en teologisk konferens i Betlehem om KPD, arrangerad av Kyrkornas världsråd, där de flesta av oss närvarande hade deltagit .......

Läs "hela dokumentet" som Susanne Grimheden skrivit i länken nedan: "Förord till mässan Kraft att motstå."

Gudstjänstordningen bifogas länken:  Agenda KPD-mässa.

För frågor, kontakta Susanne Grimheden.

Se text och noter i nedanstående länkar.

 

 

MÖTE med Nora Carmi

inför Internationella Böndagen

 

Evangeliet är "Good news" – Goda nyheter för kvinnor. Det menade Nora Carmi, på besök i Hjällbo kyrka i Angereds församling i Göteborg. Nora är född och bosatt i Jerusalem, med rötter i Armenien, och hon har vigt stor del av sitt liv att lyfta kvinnors erfarenhet av tro och liv i Jerusalem. Goda Nyheter, för att Jesus konsekvent satte kvinnor på de platser där de tidigare aldrig suttit. Goda nyheter, för att det finns många kvinnor att lära av och följa i Bibelns berättelser.

 

"Men utmaningen är, menade Nora, att gå ut i världen, leva och vittna om vår tro i det offentliga rummet. Kakbak och körsång i all ära, men ... " Jo, fast för kvinnor jag känner kanske just kakorna och sjungandet är det bästa sättet att vittna på, tänkte jag. Vi, som jobbar 100%, kör hit och dit, VABar och stressar. Lever livet i Jesus fotspår, men knappt hinner ta ett djupt andetag, eller sitta still på en bänk.

 

Nora pratade också om Kairos-dokumentet, som hon varit med om att arbeta fram. Och hur armenierna som folk överlevt de folkmord som präglat deras historia. "Vi stiger över hindrena, och vi bestämde oss för att tjäna alla folk – oboeroende av religion, politik, eller kultur." Ett sätt att leva och tjäna i Jerusalems mångfald. Ett salt och ljust sätt, som vi alla kan påminna oss om och verka i.

 

Lisa Westberg, präst i Hjällbo kyrka

Nora Carmi Nora Carmi

NORA CARMI

Nora Arsenian Carmi is a Palestinian Christian with Armenian roots. Born in Jerusalem a few months before the establishment of the State of Israel, she became a refugee in her own city. She has remained a resident of Jerusalem, (now East Jerusalem) except for periods of study abroad.

A former staff member of Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center since 1993, Nora has held different administrative positions and is currently Coordinator of Community Development and Women's Programs.

Besides her involvement with Sabeel, Nora Carmi represents the Armenian Church in the World Day of Prayer Movement and was one of the writers for the 1994 service, "Go, See and Act." She was the key note speaker at the General Assembly of the World Day of Prayer in Swanwick, after being featured at the Green Belt Festival in the UK in 2003.

 

Before joining Sabeel, Nora Carmi served the Jerusalem YWCA for 15 years. She has traversed the globe with her work for justice and peace. A committed community-builder within the Palestinian society, Nora holds positions on several boards including the International Parenthood and Family Planning, the National Association for the Visually Impaired and the Coalition for Women in Jerusalem. In March 2008, she was honored with a Community and Women's Development Award for continued services rendered during the Israeli Occupation.

Nora Carmi holds a leadership position with the US-Canadian based Christian Peacemaker Teams, lending insight to their work in Hebron, West Bank as well as their witness in other parts of the oppressed world. Known as a professional volunteer, Nora serves God and the community in faith and with integrity.

Gudstjänst i Litauen Gudstjänst i Litauen

BESÖK i LITAUEN

I staden Sakai i Litauen har den lokala lutheska församlingen startat ett barnhem som med bidrag från staten och bla stöd från Simrishamns församling och Oscars församling i Stockholm hjälper barn till trygg uppväxtt och skolgång. Ett försök att öppna ett center för nödtällda och misshandlade kvinnor gjordes tidigare men detta fick inga statliga bidrag , eftersom man menar att det inte finns några sådana kvinnor i landet(!). Vid ett besök på barnhemmet fick jag förfrågan att celebrera mässan vid en gemensam gudstjänst, även öppen för allmänheten. En stark upplevelse på många sätt inte minst med tanke på att det inte finns några kvinnliga präster i Litauen.
AnneLi Amilon

Präst i Svenska kyrkan tfn 0702-858830

anneli.amilon@svenskakyrkan.se

Spännande nytt ledarskap

Biskop Jessica Crist, ELCA Montana Synod, har valts till ny ordförande för ELCA Conference of Bishops. Jessica Crist är den första kvinnliga biskopen i det här uppdraget.  Efter att hon blivit vald sa Crist:  "jag har stort hopp för kyrkans framtid och respekterar alla goda frivilligarbetare och präster i ledande tjänst."   ELCA står för  American Lutheran Church of America.

Nyheten hämtad från  www.elca.org 

Orginaltext:  Exciting new leadership

Bishop Jessica Crist of the ELCA Montana Synod is the new chair of the ELCA Conference of Bishops. Crist is the first woman synod bishop ever to hold this position.
In response to her election, Crist said she has "great hope for the future of the church and respect for the many fine lay and clergy leaders who serve."

 

Varma Gratulationer till biskop Jessica Crist,

till biskopsgruppen och den Lutherska kyrkan i USA. 

 

Mary, mother of Jesus, Uppsala Domkyrka Mary, mother of Jesus, Uppsala Domkyrka

SISTERS

We are sisters with women all over the world.

We are sisters with women in all Christian churches.

We are sisters with women in all religions. 

In this page we can share information, joys and sorrows.Lutherans Elect
Elizabeth Eaton First Female Presiding Bishop of ELCA

http://sojo.net/blogs/2013/08/14...

The Evangelical Lutheran Church in America on Wednesday elected the Rev. Elizabeth Eaton as the denomination’s first female presiding bishop. Eaton received 600 votes against incumbent Presiding Bishop Mark Hanson, who received 287.

in God´s image

Journal of Asian Women´s Resource Centre for Culture and Theology

In this Journal teology trained women from different countries in Asia write articles.  The papers usually have different themes. 

See their website: 

www.awrc4ct.org

They have an organization called:  Asian Women´s Resource Centre (AWCR)   You can subscribe to the Journel through bank account:

Asian Women Resource Centre,

CIMB NIAGA - Sudirman Branch Yogyakarta.

A/C No 019-02-18220-003

Mail for further information:

igi@awrc4ct.org

enquiries@awrc4ct.org