PROGRAM 2016
Forum för Prästvigda Kvinnor i Göteborgs stift 
Året 2016 vill vi använda till att vrida och vända på begreppet ”makt”. Vad innebär makt? Vem har makten i Svenska kyrkan, och varför? Hur ser gudsbild och människosyn ut i detta?

Se hela programmet genom ovanstående fil.

DEBORA -
Forum för prästvigda kvinnor i Härnösands stift

Styrelse 2015
Charlotta Dicklo, ordf., Elisabet Norén, Astrid Itzigehl, Linda Solem,  Inger Witkowsky och Karin Sivertsson.  Kassör är Gunilla Jansson.

Forum för Prästvigda Kvinnor i Göteborgs stift

Du blir medlem i FPKG genom att varje år betala in en medlemsavgift på 300 kr.    Pg 668402-1 Glöm inte att ange ditt för- och efternamn!
VARMT VÄLKOMMEN!

Forum för
Linköpings stift


Styrelsen 2015
Ordförande   Ilona Degermark
Jenny Folkö-Witt
Karin Björk                         
Madeleine Nordell
madeleine.nordell snabela svenskakyrkan.se
Helena Savén,
Myra Ekström, 
Anna Toivonen.

 Årsmötet den 9 mars
i Linköpings domkyrkas Mattiassal. Gäst var tillträdande forskningschefen vid kyrkokansliet i Uppsala, docenten i genusvetenskap Cecilia Nahnfeldt. Hon berättade och samtalade med oss utifrån rubriken "Handlingskraft och barmhärtighet - kvinnor, kallelse och obalans".