Susanne Grimheden delar med sig av gudstjänst material inför Påsken.
Se filer nedan!

KÖN, TEOLOGI &ETIK

En introduktion

Maria Jansdotter Samuelsson, Johanna Gustafsson Lundberg och Annika Borg.

INNEHÅLL: 

1. Feministiska perspektiv på teologi och etik - en introduktion

2. Feminstisk teologi - vad är det och hur görs det?

3. Ekofeministisk teologi

4. Feministisk teologi - interkulturella och postkoloniala perspektiv

5. Posttraditionell feministisk teologi

6. Bibeltolkning och kön

7. Feministisk etik

Ur presentation på baksidan:

Boken ger en historisk översikt av hur den feministiska teolgin etablerats och utvecklats, och exempel på hur den idag samverkar med interkulturella, postkoloniala och miljömedvetna perspektiv.  I boken ges grunderna för genusmedveten texttolkning, liksom exemple på hur traditionella tolkningar har probelmatiserats av feministiska teologer och exegeter.  Boken är den första mer omfattande svenska översikten av feministisk teologi och etik.

Studentlitteratur  2011, Lund

www.studentlitteratur.se

 

LEVANDE TEOLOGI

Cristina Grenholm

Presentation från baksidan:

Teologi är tal om Gud.  Teologi kan vara lustfyllt, utforskande och djärvt.  Men teologi måste också vara allvar i djupaste mening.  Teologi är färskvara.  Teologi ska användas här och nu.  Den här boken vänder sig till alla som sänder Gud en tanke - ofta eller ibland, i ensamhet eller tillsammans med andra.  För tillsammans kan vi skapa levande teologi.  

Författaren Cristina Grenholm är direktor i Svenska kyrkan.  Hon skriver:  "Vi har mycket att berätta och mycket att lära av varandra.  jag har skrivit den här boken för att bidra till att det samtalet blir mer livaktigt. Välkommen med!" 

Innehåll:

1. Vi behöver levande teologi

2. Levande människor behöver levande teologi

3. Teologi är färskvara

4. Svenska kyrkans tro

5. Teologi i praktiken

6. Att ta ansvar för teologi

7. Tack

Verbum Förlag, 2010

Ester Lutherman, föregångaren och förkämpen för kvinnors prästvigning. Ester Lutherman, föregångaren och förkämpen för kvinnors prästvigning.

Kära Ester!

En stark bok om Ester Lutherman, kvinnliga prästers föregångar

Texter om feminism och kristen tro.

Innehåll:

Förord av Ami Lönnroth

Ester Luthermans anförande i Borgarskolan

Ninnans brev till Ester

Helens brev till Ester

Gunillas brev till Ester

Marias brev till Ester

Guds auktoritet - och min - Ninna Edgardh Beckman

Det är min skog likaväl som din eller Att skära huvudet av tjuren - Helene Egnell

Identitet som förändring - Gunilla Lindén

Församlingsliv och feminism:

går det att böja knä och samtidigt stå upp för förtryck?  -

Maria Kjellsdotter Rydinger

Ut i livet - Eva Brunne

Efterord

Inspirationskällor

Presentation

 

Arcus förlag, Lund, 2006   www.arcusforlag.se