Årskonferens för Forum för prästvigda kvinnor 22-24/4 2018
Tunabergskyrkan, Uppsala
”Glädje och möjligheter i det gränslösa”

 
Gäster:

Tuulikki Koivunen Bylund
Biskop Emerita. Präst sedan 1971. Arbetat bl.a. som domprost i Uppsala domkyrkoförsamling. Teologie Doktor 1994. Biskop i Härnösands stift 2009-2014.

Lena Fageus
Präst och leg psykoterapeut, kyrkoherde i Frustuna församling. Lena har arbetat med sörjande både i grupp och individuellt under många år. Lena handleder och utbildar  också sorgegruppsledare.

Maria Ottensten
Prästvigd 1991. Arbetat som kyrkoherde och stiftsadjunkt. Författare samt krönikör i Kyrkans tidning. ”Doctor of Ministry in Preaching” /Lutheran School of Theology, Chicago
    
 
Program

Söndag   22/4

17.00 Enkel Middag
18.00 Tuulikki  Koviunen Bylund: ”Att dra undan den röda mattan”  - Erfarenheter av yttre och inre ledarskap i Svenska kyrkans ledning
20.30  Kvällssmässa ,  Tuulikki K B  m. fl.

Måndag 23/4 
08.30 Morgonbön
09. 00  ”Att bära och låta sig bäras”  Lena Fageus
Vad är det vi bär när vi möter personer i sorg och svåra situationer? Hur påverkar detta oss? Att ta hand om andra förutsätter att vi har en god förmåga att ta hand om oss själva.
12.00 Lunch
13. 15 ”Hur leder man sig själv”  Maria Ottensten
15. 00 Fika
Samtal kring dagens föreläsningar  
18.00 Festmiddag
20.00  Musik och förbönsgudstjänst 

Tisdag 24/4
09.00 Morgonbön
09.45 Årsmötesförhandlingar  (paus för fika)
Fika
11.15  Bordssamtal kring rubriken: ”Meningsfull nedslitning, eller kallad till sjukskrivning?”  Vi ger också tid till samtal kring Metoo-uppropet ”Varde ljus”
12.00   Lunch
13.15  Sändningsmässa , Yvónne Steinwall, mfl

Kostnad och anmälan

Kostnaden för mötet är 500:- och då ingår middag och fika, i enlighet med programmet.
 • Inbetalningen görs till Forum för prästvigda kvinnor i Svenska Kyrkan plusgiro 606 51 40-3, glöm inte skriva från vem, och vilket stift.
 • Anmälan görs separat och går till ordförande Yvónne via mejl senast 9 april. Skriv gärna ”Forum årskonferens” i ämnesfältet. Skriv namn, stift och adress. Meddela redan då om du har behov av specialkost eller har någon form av födoämnesallergi.

Boende
Boende ordnas på egen hand.

Motioner till årsmötet
Motioner skickas via mail till ordförande Yvónne Steinwall, senast 31/3.

Buss till Tunabergskyrkan
Du tar dig enkelt till Tunabergskyrkan genom att ta lokalbuss nr 8 från Centralstationen, B3, mot Tuna backar.  Du kliver av på hållplats Fjärdhundragatan.
 
Kontaktpersoner vid frågor :
Yvónne Steinwall, yvonne.steinwall@svenskakyrkan.se( Luleå stift)
Madeleine Nordell madeleine.nordell@svenskakyrkan.se(Linköping stift) 
  
Medarrangör
                                       

GÄSTBOK

 • Eva Arnfelt • 20 februari 2017 18:08:00
  Tack för inbjudan till konferens. För att ni lägger ner ett stort arbete på inspirerande föreläsare, gudstjänster och mötesplatser där vi samtalar, äter och umgås. Hemsidan är välkomnande!
  Hoppas vi ses från Eva
 • Pernilla Parenmalm • 3 januari 2014 16:39:16
  Tack Elisabet för de fin tankar och böner som du delar här på Forums hemsida under fliken Andligt! Värmer hjärtat och inspirerar! Guds välsignelse!
  Pernilla P.
 • Helena Lindström • 11 november 2011 19:30:17
  Fantastiskt vilken fin hemsida du har gjort i ordning. Hjärtevarmt tack.
  Helena
 • Birgitta Westlin • 17 september 2011 11:11:14
  Tack Elisabet Johansson för ditt arbete med en fin och inspirerande hemsida!