Medlemsavgift:

”Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan:”

 

                             150 kr  
 

                      Pg 606 51 40-3 

 

Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan äre en medlemsorganisation.

Därför behövs din årsavgift för att finansiera t.ex.:
årsmöteskonferens med duktiga föreläsare,

seminarier där vi kan möta förebilder och få ny kraft och inspiration

mötesplatser där vi utbyter erfarenheter och uppmuntrar varandra,

utskick där vi får kunskap och information som är av intresse för oss,

hemsida mm. 

STORT TACK för ditt stöd!

 

Följande stift har egna kretsar dit du kan betala din medlemsavgift.

I summan ingår avgift både till riks och till stiftskretsen.
Meddela på inbetalningen vilket stift Du tillhör. Tack!

 

Stift                                        Konto                                 Avgift

Uppsala                                   Pg 132 05 68-7                   200  kr

                                                     Emertita                               100  kr
                                                    1:a präståret                         Gratis

 

Linköping                               Bg 5583-4980                    200  kr                          

                                                      Stud./emerita/
                                                      föräldraled.                        150 kr

 

Göteborg                                  Pg 66 84 02-1                     300  kr
                                                     Stud./emerita/
                                                     stödmedl.                              200 kr

 

Härnösand                              Pg 56 48 08-4 /                 200 kr

                                                      Bg 727-3113.

 

Stödmedlem
Nu kan du som inte är prästvigd kvinna bli stödmedlem hos oss. Vi behöver ditt stöd.
Betala in 100 kr på vårt postgiro och ange stödmedlem. Ditt stöd är viktigt för oss.
Vi får ofta uppmuntran från våra kära och nära,
på detta sätt kan fler tydligt visa att Forums verksamhet är viktig.
Vi är en del av Svenska kyrkan som behöver stödmedlemmar.
Välkomna till oss, kom gärna med synpunkter och kommentarer.
Tack!

 KONTAKTPERSONER

 

UPPSALA STIFT

"Forum för prästvigda kvinnor

 i Uppsala stifT - LYDIA

Emma Hedlundh
emma.hedlundh snabela svenskakyrkan.se 

 

LINKÖPINGS STIFT

"Forum för prästvigda kvinnor

i Linköpings stift."

Ilona Blomqvist, ordf.
ilona.degermark snabela svenskakyrkan.se 
Madeleine Nordell  (sekr)
mad.no snabela telia.com

 

GÖTEBORGS STIFT

"Forum för prästvigda kvinnor

i Göteborgs stift"
Henny Forsberg

henny.forsberg snabela svenskakyrkan.se
Maria Ottensten
maria.ottensten snabela svenskakyrkan.se
 

HÄRNÖSANDS STIFT

Kerstin Strömberg

kerstin.h.strombergsnabela svenskakyrkan.se

 

SKARA STIFT

Malin Viklund

malin.viklund snabela svenskakyrkan.se

 

VÄXJÖ STIFT

 

KARLSTADS STIFT
Linda Ganters
linda.ganters snabela svenskakyrkan.se

LUNDS STIFT
Lis Carlander
lis.carlander snabela telia.com

 

VISBY STIFT

 

LULEÅ STIFT
Yvónne Steinwall
yvonne.steinwall snabela svenskakyrkan.se
Evelina Hermansson

evelina.hermansson snabela svenskakyrkan.se
Anna Evertsson
anna.v.evertsson snabela
svenskakyrkan.se

 

STOCKHOLMS STIFT
Sara Garpe
sara.garpe snabela svenskakyrkan.se
Fredrika Gårdfeldt
fredrika.gardfeldt snabela svenskakyrkan.se
 

STRÄNGNÄS STIFT
pernilla.parenmalm snabela svenskakyrkan.se

 

VÄSTERÅS STIFT