Kärlekens väg

Öppna mig för din kärlek
Världen behöver mig
Världen behöver din kärlek
strömmande genom mig

SvPs 96:1

Årskonferens för Forum för prästvigda kvinnor
23-25/4 2017 Uppsala,

 
Tema: ”En kristen människas frihet ”- tolkningar för livet


Läs mer under På gång

OBS! Ny info inlagt 2017-02-20 kl 19:30 OBS!
Ibland blir det tokigt.
Jag råkade lägga ut ett gammalt utkast med några felaktiga uppgifter angående t.ex. kostnad och vart anmälan görs. Gå in och kolla igen om ni tittat tidigare. mvh Maria Stjerndorff

Forums symbolbonad Forums symbolbonad

Välkommen till "Forum"

för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan!

Riksorganisation startades 1994. 

I flera stift finns lokala grupper med olika verksamhet. 

Nätverk mellan kollegor fungerar i några stift.

Andra stift saknar lokalförening eller nätverk.

Du kan vara enskild medlem i riksorganisationen.

Under "Medlemskap" hittar du de lokala föreningarna.

Forum behövs!
Frågar du dig: Varför Forum?

Med några syftesord presenteras vad Forum vill verka för.

De visar ett behov av att lyfta fram gemensamma värden.

Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan

har en viktig funktion att fylla
- nu och i framtiden.

 

SYFTESORDEN  står under rubriken "Om oss."

Yv+onne Steinwall och Zilgme Eglite Yv+onne Steinwall och Zilgme Eglite


Prästvigda kvinnor i Lettland,
20 och 40 års jubileum
12/9 2015 i Riga.
Rapport av Yvónne Steinwall
Se "Sisters"   
Skriv på stöd för kvinnliga präster i Lettland som inte får prästvigas. Se filen ovan. 

 

KONTAKT:

info@prastvigdakvinnor.se     
OBS! Denna postlåda funkar inte i nuläget. Vi jobbar på att åtgärda det. OBS!
(2017-02-15)
Tillsvidare kan ni nå oss via Webb-mosters adress maria.stjerndorff@svenskakyrkan.se

Website counter

NY STYRELSE 2016-2017
Yvónne Steinwall, ordf.
Luleå Stift,
Kajsa Berg, kassör,
Uppsala Stift
Henny Forsberg, sekr. 
Göteborgs Stift
Anna Evertsson,
Luleå Stift
Evelina Hermansson,
Luleå Stift
Maria Stjerndorff,
Uppsala Stift
Madeleine Nordell,
Linköping Stift
Gunilla Martinsson,
Skara stift
Se "Om oss"

Nästa telefonsammanträde:

Måndag 13/3


För frågor kontakta ordf.
YvónneSteinwall
yvonne.steinwall@
svenskakyrkan.se

 

Information: Forums Lokalavdelningar.
Se: "På Gång" /" Stift - info"

De första prästvigda kvinnorna 1960.

Margit Sahlin, Elisabet Djurle och Ingrid Persson

Webb-moster:

Ansvarig för publicering

Maria Stjerndorff lägger ut material på den här hemsida.  Kontakta henne för frågor, förändringar, förslag mm. på mail

maria.stjerndorff@svenskakyrkan.se