KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!
Ja, han är sannerligen uppstånden!


Dina läppar är fyllda av sånger.
Säg, var kommer glädjens sång ifrån?
Ifrån graven den tomma, där Jesus låg.
Han som lever nu ger oss glädjens ton.


SvPs 154:2

Årskonferens för Forum för prästvigda kvinnor
22-24/4 2018 Tunabergskyrkan, Uppsala,

 
Tema: ”Glädje och möjligheter i det gränslösa”


Läs mer under På gång
 

Forums symbolbonad Forums symbolbonad

Välkommen till "Forum"

för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan!

Riksorganisation startades 1994. 

I flera stift finns lokala grupper med olika verksamhet. 

Nätverk mellan kollegor fungerar i några stift.

Andra stift saknar lokalförening eller nätverk.

Du kan vara enskild medlem i riksorganisationen.

Under "Medlemskap" hittar du de lokala föreningarna.

Forum behövs!
Frågar du dig: Varför Forum?

Med några syftesord presenteras vad Forum vill verka för.

De visar ett behov av att lyfta fram gemensamma värden.

Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan

har en viktig funktion att fylla
- nu och i framtiden.

 

SYFTESORDEN  står under rubriken "Om oss."

Yv+onne Steinwall och Zilgme Eglite Yv+onne Steinwall och Zilgme Eglite


Prästvigda kvinnor i Lettland,
20 och 40 års jubileum
12/9 2015 i Riga.
Rapport av Yvónne Steinwall
Se "Sisters"   
Skriv på stöd för kvinnliga präster i Lettland som inte får prästvigas. Se filen ovan. 

 

KONTAKT:

info@prastvigdakvinnor.se     
OBS! Denna postlåda funkar inte i nuläget. Vi jobbar på att åtgärda det. OBS!
(2017-02-15)
Tillsvidare kan ni nå oss via Webb-mosters adress maria.stjerndorff@svenskakyrkan.se

Website counter

NY STYRELSE 2017-2018
Yvónne Steinwall, ordf.
Luleå Stift,
Kajsa Berg, kassör,
Uppsala Stift
Maria Stjerndorff,
Uppsala Stift
Madeleine Nordell,
Linköping Stift
Gunilla Martinsson,
Skara stift
Mia Brodin
Karlstad stift
Charlotta Dicklo
Härnösand stift
Kristina Nielsen Jerneck
Lund stift
Ann-Sofie Fång
Göteborg stift
Se "Om oss"

Nästa telefonsammanträde:

Tisdag 10/4 kl 14


För frågor kontakta ordf.
YvónneSteinwall
yvonne.steinwall@
svenskakyrkan.se

 

Information: Forums Lokalavdelningar.
Se: "På Gång" /" Stift - info"

De första prästvigda kvinnorna 1960.

Margit Sahlin, Elisabet Djurle och Ingrid Persson

Äntligen en uppdatering ...
Om du varit inne på hemsidan under 2017 har du säkert noterat hur dåligt uppdaterad den varit. Detta pga av att er Webb-moster av personliga skäl inte har kunnat ta hand om sidan.
Jag beklagar detta, och hoppas kunna utföra mitt uppdrag bättre under 2018.
Gott Nytt År alla systrar i ämbetet!

Webb-moster:

Ansvarig för publicering

Maria Stjerndorff lägger ut material på den här hemsida.  Kontakta henne för frågor, förändringar, förslag mm. på mail

maria.stjerndorff@svenskakyrkan.se